Klausimai

1. Apie CGM (nuolatinio gliukozės kiekio matavimo) sistemą

2. Jutiklis

3. Siųstuvas
4. Išmanioji programėlė
5. Kiti klausimai